"Em nhổ hết ra, cứ nhổ hết ra, ko nó lại đi lừa người khác" =))) Anh chị em nào định làm mấy chậu hoa chậu cây về nhà chơi Tết thì cảnh giác nhé, giờ cái gì cũng fake cũng nhái được hết đấy :v Ko cẩn thận cả Tết lại cứ ngồi mà nhổ ra thì lộc cả năm :))