Có khi nào đây sẽ là xu thế kết hôn mới? 😱. Các bạn nghĩ như thế nào về điều này, hãy để lại ý kiến của bạn ngay nhé!. Xem thêm video định dạng Mutex tại #Mutex #Lc