Đúng là tập nào cũng nghe tới Nhã Phương =)))) Cô nàng ở nhà chắc ngày nào cũng hắt xì liên tục :))) Nhưng Nghệ Sĩ Trường Giang cho rằng tại mọi người yêu thương cặp đôi nên hay nhắc chứ ảnh đâu có nhắc. Chính xác là do ông hay chọc người ta đó ông GIang :)))