LƯƠNG ĐÂU,LƯƠNG ĐÂU??? Cuối tháng rồi Share về mở cho sếp nghe nào mn :)) - Cuối tháng thì có Mì gói với nước lọc thôi :D