Rời Nhà Trắng, Obama được nhớ tới nhiều hơn nhờ có tình bạn đáng ngưỡng mộ đến thế này. Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Kt