Xem xong có bạn nào chợt nhận ra mình cũng không có một cái Tết không trọn vẹn không? Đ** con nhà người ta có chửa không có bồi thường gì cả :v Xong là Tết đến đí* rồi mà ko dẫn người ta đi làm đẹp sắm sửa quần áo :D